Op deze site vind je een (steeds groter wordende) verzameling van lessen

die de Ontwerper van alle dingen, de Here God, geeft in de natuur.

Door de natuur als 'platen bij de Bijbel' te gebruiken kun je (kinderen)

 beeldend uitleg geven over de Bijbel; word je in de natuurlijke dingen

regelmatig herinnerd aan Gods plan met je leven en worden de

gewone alledaagse dingen bijzonder waardevol!

 

 

 

Maar vraag toch

het gedierte, en het

zal u onderrichten;

het gevogelte des hemels,

en het zal u inlichten.

>Job 12:7<

 

 

Sta stil

en let op

Gods wonderen!

>Job 37:14<

 

 

Want uit Hem en

door Hem en tot Hem

zijn alle dingen.

Hem zij de heerlijkheid,

tot in eeuwigheid. Amen.

>Romeinen 11:36<