Abba betekent Vader. God De Vader is je Maker. Een vader-kind-relatie kan alleen echt bestaan/functioneren als er ook daadwerkelijk contact is tussen vader & kind (praten en luisteren). Hij verlangt ernaar dat je ervoor kiest om samen met Hem te gaan leven! Als je zonder God leeft, probeer je zelf controle te krijgen over je leven. Je laat je leiden door de wereld om je heen en bent steeds bang voor dat wat komen gaat. Een slaaf van de zonde en je eigen angst. Als je toegeeft dat dit leven verkeerd is dan is de Here Jezus de Weg terug naar de Vader (Johannes 14:6). Hij wil jou met Zijn eigen bloed vrijkopen (1 Petrus 1:18,19)! Je wordt veranderd van een slaaf in een kind van God (Galaten 4:6,7)! Dan leer je wat echte liefde is (Johannes 14:21) en volmaakte liefde drijft de vrees uit // 1 Johannes 4:18!

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! // Romeinen 8:14,15.

God de Vader wil zo dichtbij/aanwezig zijn dat Hij in je komt wonen (Johannes 14:23), voor je zorgt (Psalm 103:13), je vasthoudt (Johannes 10:28-30) en je alles geeft wat je nodig hebt (Mattheus 6:26). Hij wil je onderwijzen (Psalm 32:8). Ook dat wat we niet moeten doen (Spreuken 3:11-12/15:5). Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook (1 Johannes 3:1). Als we het liefdevolle hart van de Vader kennen dan willen we graag samen met de Here Jezus zeggen: ABBA Vader, (...) niet Mijn wil maar Uw wil geschiede! // Markus 14:36.

 

 

 

Ziet welk een liefde

de Vader ons gegeven

heeft, dat wij kinderen

van God genoemd

zouden worden,

en wij zijn het ook.

 

1 Johannes 3:1

 

???