Adoon, Adoniem en Adonaj worden alle drie meestal met Here/Heer vertaald. Adoon betekent Heer of Meester. Als wij God Adoon noemen dan vertelt dit iets over onze onderdanigheid aan en afhankelijkheid van Hem.

 

Adoniem is het meervoud van Adoon (wordt soms ook vertaald met 'heren'). Want de Here, uw God, is de God der goden en de Here (Adoon) der heren (Adoniem) // Deuteronomium 10:17. Adoniem betekent ook Eigenaar. Adoniem heeft vanzelfsprekend macht over iemand anders alleen al door het feit dat hij (alle rechten over) die ander bezit. De Here (Jahweh), onze Here (Adoniem) (Psalm 8:2) is de God van Wie wij het bezit zijn, alleen al omdat wij door Hem zijn geschapen. Deze Naam drukt een relatie uit en vraagt om een antwoord/reactie van onze kant: Hij is uw Heer (Adoniem), buig u dus voor Hem neer // Psalm 45:11.

 

De Here Jezus Zelf zegt: U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht want Ik ben het. (...) Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan // Johannes 13:13, 15.

 

 

 

 

Hij is uw Heer,

buig u dus voor Hem neer

 

Psalm 45:11

 

???