Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. // Psalm 139:13

 

In de baarmoeder heeft onze Schepper ons gevormd in een houding zoals Hij het bedoeld heeft: in stil vertrouwen ligt een kindje daar geknield, hoofdje gebogen, handjes gevouwen, oogjes dicht. Hiermee leert God ons het doel van ons leven en het doel van de opvoeding van onze kinderen: knielen, je hoofd buigen, klein worden, leren stil te vertrouwen. Want God zoekt op deze aarde: aanbidders!

 

Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid; immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. // Johannes 4:23,24

 

 

 

Want U hebt mijn

nieren geschapen,

mij in de schoot

van mijn moeder

geweven.

 

Psalm 139:13

 

???