Psalm 95:6

 

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

 

 

 

Psalm 118:24

 

Dit is de dag die de

HEERE gemaakt heeft,

laten wij op deze dag

ons verheugen en

verblijd zijn.

 

 

Amos 9:6

 

Hij, Die Zijn opperzalen in de hemel bouwde en

Zijn gewelf op de aarde grondvestte, Hij, Die het water van de zee riep en uitgoot over het aard-oppervlak: HEERE is Zijn Naam.

 

 

 

Romeinen 8:19

 

Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen

van God.

 

Openbaring 5:13

 

En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

 

 

 

We leren de Here God steeds beter kennen

als we goed naar deze lessen in de natuur gaan kijken. We kunnen Hem dan ook steeds beter gaan danken voor wie Hij is!