Psalm 121:1-2

 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de

HEERE, Die hemel en

aarde gemaakt heeft.

 

 

 

Psalm 124:8

 

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel

en aarde gemaakt heeft.

 

Jesaja 40:28

 

Weet u het niet?

Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet

moe en niet afgemat.

Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.

 

 

 

Jesaja 45:9

 

...Zal het leem soms tegen zijn formeerder zeggen: Wat maakt u? Of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

 

 

Jeremia 32:17

 

Ach, Heeere HEERE!

Zie, U hebt de hemel en

de aarde gemaakt door

Uw grote kracht en door

Uw uitgestrekte arm.

Niets is voor U te wonderlijk.

 

 

 

Hij houdt van jou

en wilt heel erg graag

dat je de Here God

leert kennen en ook

van Hem gaat houden!

Hij, de Schepper van de hemel en de aarde,

wil graag samen met

jou leven en je helpen.