Eljoon wordt vertaald met de Allerhoogste. Hij bezit de wereld, Hij heeft het recht hiermee te doen wat Hij wil en deelt naar Zijn inzicht uit (Toen de Allerhoogste...het erfelijk bezit uitdeelde...scheidde... grondgebied vastgesteld // Deuteronomium 32:8). Hij is de grote Koning over de hele aarde (Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. // Psalm 47:2), Hij heeft alle macht (Klaagliederen 3:37-38) en is alwetend (Numerie 24:16). Omdat Hij de Allerhoogste God is, kan en zal er nooit iemand komen die machtiger is dan Hij. We mogen bij Eljoon bescherming zoeken, naar Hem vluchten (Ik roep tot God, de Allerhoogste, .... Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen // Psalm 57:1-3), Hij is onze Rots (PS 78:35) en onze schuilplaats (Psalm 91:1), zodat we niet meer hoeven te wankelen (...door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet. // Psalm 21:7).

 

De Here Jezus is de Zoon van de Allerhoogste God (Lukas 1:32; 8:28), de Heilige Geest de kracht van de Allerhoogste (Lukas 1:35), en kinderen van God heten zonen van de Allerhoogste (Lukas 6:35). Als we Hem dienen (Handelingen 16:17) dan mogen we onbezorgd wandelen, vertrouwend op Hem aan Wie aarde en hemel onderworpen zijn!

 

...ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem Die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij, en Zijn Koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de leger macht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die Zijn hand kan wegslaan of tegen Hem kan zeggen: Wat doet U? // Daniel 4:34-35

 

 

 

Want de HEERE,

de Allerhoogste,

is ontzagwekkend,

een groot Koning

over de hele aarde.

 

Psalm 47:2

 

???