Elohim, is het algemene woord God en de eerste aanduiding van God in de Bijbel. Hij is de Scheppende God (In het begin schiep God de hemel en de aarde. // Genesis 1:1), met het hoogste gezag en Hij is de Oorsprong van alle dingen. God zegt dat we geen andere goden mogen maken (U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. // Exodus 20:3 - U mag u niet tot de afgoden wenden en  voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God. // Leviticus 19:4). Hij is de enige God (Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders  dan Hij alleen! // Deuteronomium 4:35 - Want de HEERE, uw God, is de God der goden en de Heere der heren // Deuteronomium 10:17)!

 

Het woord Elohim betekent eigenlijk ‘goden’ (meervoud), maar wordt (door het bijbehorende werkwoord in enkelvoud) toch uitgedrukt als Eén God. Eén God en tegelijk: Vader, Zoon en Heilige Geest (Mattheus 28:19). De Here Jezus draagt dus ook de kenmerken van Elohim, Hij is het Beeld van de onzichtbare God (Kolossers 1:15), Hij is God (1 Johannes 5:20, Romeinen 9:5), heeft alle dingen geschapen (Kolossers 1:16, Hebreeën 1:2), heeft gezag over de schepping (Marcus 4:35-41) en elke knie zal zich voor Hem buigen (Filipenzen 2:10). De relatie Elohim-mens is die van Schepper-schepsel. Elk mens moet God als Schepper erkennen en de eer geven die Hij waard is (Romeinen 1:19,20,25).

 

Erkent, dat de HERE GOD (Elohim) is; Hij heeft ons gemaakt en Hem behoren wij toe //Psalm 100:3.

 

 

 

Erkent,

dat de HERE GOD is;

Hij heeft ons gemaakt

en Hem behoren wij toe.

 

Psalm 100:3

 

???