In de hele Bijbel zie je het verlangen van God om bij mensen te wonen en met hen te leven (Jozua 1:5, Deuteronomium 31:6-8). Hij wil met ons zijn, in onze moeilijkheden, zodat we niet meer bang hoeven te zijn (Jesaja 41:10, Jesaja 43:2&5, Psalm 23:4)! In Mattheus 1:23 wordt de komst van de Here Jezus aangekondigd: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons. Hij wilde de zonde (wat deze intieme relatie in de weg stond) wegnemen en is hiervoor Zelf aan het kruis gestorven. Als wij dit geloven en met Hem willen leven dan komen we tot het doel van ons leven: een leven met Hem! Dan komt de Here Jezus in ons hart wonen en zal Hij ons helpen, beschermen en met ons samenwerken (Markus 16:20, Handelingen 4:17, Handelingen 18:9,10).

 

Mattheus eindigt met: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (28:20). Hij wil bij ons zijn tot in eeuwigheid (Openbaring 21:3)! Als je hier op aarde niet met Hem wil leven, dan zal je ook in de eeuwigheid Zijn liefdevolle aanwezigheid niet ervaren (2 Thessalonicenzen 1:9). Het is daarom wijs om nu Jezus Christus te vertrouwen en met Hem te leven. Hij is ‘God met ons’!

 

 

 

En zie,

Ik ben met u

al de dagen,

tot de voleinding

van de wereld.

 

Mattheus 28:20

 

???