Jahweh Zebaoth wordt vaak vertaald met HEERE der heerscharen. Heerscharen zijn: de engelen, de schepping, zon, maan en sterren (Genesis 2:1). Zebaoth betekent naast heerschare o.a. ook: leger, oorlog, dienst, nood of strijd.

 

Jahweh Zebaoth staat boven alle machten en krachten van deze wereld. Hij heeft de zon,

maan en sterren geschapen (Jesaja 45:12, Jeremia 10:12-16). De strijd van de Heer is de strijd om ons hart. Hij wil Zijn macht inzetten om onze liefde te winnen. Hij kan ook moeilijkheden in ons leven hiervoor gebruiken, zodat we leren bij Hem te schuilen en van Hem onze hulp te verwachten. Als we door Zijn ogen naar onze moeilijkheden gaan kijken en als deze dingen ons dichter bij Hem brengen dan zet dit alles in een ander perspectief. Dan krijgt het een doel! Dan kunnen we zeggen: de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn (Exodus 14:14).

 

U, grote, machtige God – HEERE van de legermachten (Jahweh Zebaoth) is Zijn Naam - groot van raad en machtig van daad (Jeremia 32:18b,19a).

 

In ons leven is de strijd van elke dag: wie zit er op 'de troon van jou hart'? Leef je

voor jezelf of voor Hem? Je zult merken dat er in de wereld alleen maar verwarring is. Echte vrede is alleen bij de Heer te vinden (1 Korinthe 14:33).

 

De Naam Jahweh Zebaoth komt het eerst voor in het boek Samuel. Elkana en Hanna zochten

ook deze echte vrede. Ze gingen naar Silo (wat betekent: vredestichter, rustbrenger) om de HEERE der heerscharen te aanbidden en Hem offers te brengen (1 Samuel 1:3). De HEERE der heerscharen wil graag dat we weten dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18). Hij wil de 'Ik ben' zijn van onze strijd. Hij vraagt van ons Hem te vertrouwen, onze eigen strijd (net als Hanna) aan Hem over te geven en stil te worden (Psalm 46:11). Dit kan voelen als een offer, je geeft dat wat belangrijk is voor jou aan de Heer - uit liefde en in vertrouwen! Hij gaf Zijn hele leven voor ons, geven wij ook ons hele leven aan Hem?

 

HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt // Psalm 84.

 

 

 

 

De Heere zal voor u strijden en gij zult

stil zijn.

 

Exodus 14:14

 

???