God Zelf gaf Zijn Zoon de Naam Jezus wat betekent: 'Jehova is redding' (Mattheus 1:21), Het is de Griekse vertaling van de naam Jozua. Jozua leidde het volk -door de Jordaan heen- het beloofde land in. Mozes bracht de wet, Jozua de overwinning door genade (Johannes 1:17). Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden (Lukas 19:10, Johannes 3:16-17). Onze zonden staan tussen God en ons in. We moeten in ons leven leren inzien dat wijzelf deze zonden niet weg kunnen doen uit ons leven. De schuld moet betaald worden. Op het moment dat wij erkennen dat we gered moeten worden, komt de Genade: God zond Zijn Zoon om de schuld voor onze zonden te betalen, zo ons te redden en ons zelfs eeuwig leven te geven (Johannes 17:3)!

In Johannes staat dat het Woord vlees is geworden en vol was van genade & waarheid (1:14). Jezus maakte als mens het liefdevolle hart van Zijn Vader zichtbaar op aarde (Titus 2:11). Hij vervulde de wet (Romeinen 13:8). Bij het reddingswerk aan het kruis zijn de wet en liefde allebei zichtbaar. Hij geeft genade zonder dat aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid tekortgedaan wordt (Romeinen 5:21). Door als Mens te sterven en weer op te staan is de dood overwonnen en is er verzoening gebracht (Hebreeën 2:17-18, Romeinen 3:24, 1 Timotheus 2:5-6). We hoeven niet meer bang te zijn voor de dood, want we hebben eeuwig leven (Hebreeën 2:14,15). Hij kan ons ook redden in verzoeking, omdat Hij Zelf verzocht is (Hebreeën 2:17,18).

Jezus is onze Jozua, de Overwinnaar van zonde en dood (1 Korinthe 15:26)! Alleen door Zijn Naam kunnen wij gered worden (Handelingen 4:12). Hij is het waard om de hoogste eer te ontvangen (Filipenzen 2:9-11)!

 

 

Want er is een God.

Er is ook een Middelaar

tussen God en mensen,

de mens Christus Jezus.

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.

 

1 Timotheus 2:5,6

 

???