Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten… // Job 12:7

 

Met grote toewijding zorgt een hen voor haar kuikens. Zij zorgt dat ze te eten krijgen. Zij leert hen buigen voor het kleinste kruimeltje. Zij leidt hen als een herder.

Zij beschermt hen tegen gevaar. Zij zet zelfs haar leven in voor haar kinderen.

 

 

 

 

Er was eens een boer met een mooie boerderij. Hier liepen ook kippen rond.

Het was lente en er waren ook een aantal kuikentjes geboren die rondscharrelden op het erf. Op een dag was er brand op de boerderij!

De hen had kunnen vluchten voor het vuur, maar haar kuikentjes niet.

En weetje wat de hen deed? Zij riep snel haar kuikentjes, nam ze onder haar vleugels, drukte ze tegen haar borst en bleef zó heel stil zitten...

Het vuur kwam... en de hen stierf.

Maar haar kuikentjes hadden onder haar vleugels geschuild voor het vuur.

Na de brand kwamen ze levend onder haar vleugels vandaan!

Haar dood was hun redding!

 

 

 

 

De Here Jezus vergelijkt Zichzelf met een hen die kuikens heeft (Mattheüs 23:37).

  • Hij zorgt dat we te eten krijgen (Johannes 6:27 // Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven, want Hem heeft de Vader, God, verzegeld.).
  • Hij leidt ons (Johannes 10:14 // Ik ben de Goede Herder, en Ik ken de Mijne en de Mijne kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken...)
  • Hij beschermt ons tegen gevaar (Nahum 1:7 // De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen)
  • Hij zet Zijn leven in voor Zijn kinderen (Johannes 10:15 // ...en Ik leg Mijn leven af voor de schapen.)
  • Zijn dood was onze redding (Johannes 3:16 // Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. - 2 Korinthe 5:15 // En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt.)

 

Deze redding is alleen voor 'kuikens' (mensen) die luisteren naar de roep van 'de Hen' (de Heer): 'Komt tot mij!' // Mattheüs 11:28.

Wat een verdriet als Hij straks zal moeten zeggen: '…hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.' // Mattheüs 23:37.

 

 

 

De HEERE is goed,

Hij is tot een vesting op

de dag van benauwdheid.

Hij kent hen die tot Hem

hun toevlucht nemen.

 

Nahum 1:7

 

???