Psalm 139:13-14

 

Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.

 

 

 

 

Handelingen 17:28

 

Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en

bestaan wij...

 

 

 

 

 

 Openbaring 4:11

 

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

 

 

 

Hij heeft ook jou gemaakt.

Van top tot teen!

Hij weefde jou

voorzichtig in de buik

van je moeder, precies zoals Hij jou graag wilde.

Hij gaf je een buitenkant, en een binnenkant.