Een naam heeft te maken met een relatie. De één geeft de ander een naam of roept de ander bij zijn naam. Als je iemand wilt leren kennen dan vraag je eerst naar zijn naam. In de Bijbel heeft een naam altijd een betekenis die aangeeft wie de persoon daadwerkelijk is.

 

Als je de Here God (beter) wilt leren kennen dan mag je Hem vragen naar Zijn Naam! In de Bijbel staan veel Namen van God, die allemaal vertellen over verschillende aspecten

van Zijn Heerlijkheid. Door deze Namen (met hun  betekenissen) te ontdekken en in de praktijk te ervaren leer je Zijn Persoon steeds beter kennen, zal je steeds meer van Hem gaan houden en wordt je relatie met Hem steeds sterker!

 

De Namen van God in het oude testament worden zichtbaar in het leven van de Here Jezus

in het nieuwe testament (Ik  zal Uw Naam mijn broeders vertellen, in het midden van de gemeente zal ik U loven. // Psalm 22:23 - Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Johannes 17:6). Als wij door Zijn Naam behouden worden en Hem gaan volgen (En in niemand anders is de behoudenis; want er is ook onder de hemel geen andere naam onder mensen gegeven waardoor wij behouden moeten worden. // Handelingen 4:12 - Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn Naam. // Handelingen 10:43), mogen wij ook Zijn Naam dragen (...deze is Mij een uitverkoren vat om Mijn Naam te dragen... // Handelingen 9:15) en alles hier op aarde gaan doen in Zijn Naam (En al wat u doet, in woord of werk, doet alles in de Naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. // Kolossers 3:17).

 

 

 

En al wat u doet,

in woord of werk,

doet alles in de

Naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt.

 

Kolossers 3:17

 

???