שופר = shofar = ramshoorn, hoorn, bazuin

 

De hoornen van een ram, een mannetjesschaap, zijn niet alleen heel sierlijk, maar hierin zit ook de kracht van een ram. Hij kan ermee stoten. Als een ram zich overgeeft om geslacht te worden, kunnen zijn hoornen gebruikt worden als blaasinstrumenten. Een shofar, een ramshoorn, vertelt in de Bijbel van een offer, van overgave, van liefde. Het geluid van de ramshoorn is een boodschap van God.

 

De Here Jezus wordt vergeleken met een schaap, een ram. Hij leefde niet voor Zijn eigen eer en gebruikte Zijn kracht niet om Zichzelf te verdedigen, maar deed in alles de wil van Zijn Vader. Hij gaf Zijn leven als een Offer: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. // Johannes 1:29. Daarom kan er muziek, een blijde boodschap, klinken in deze wereld: wat in Gods hart is, Zijn liefde, klinkt door ‘de Hoorn van ons heil’ (~ de Here Jezus, Psalm 18:3) heen!

 

Mensen die de Here liefhebben en Hem volgen, leven niet meer voor zichzelf. Ook zij geven hun leven als een offer aan God (Romeinen 12:1, Efeze 5:1,2). En ook door hen heen kan God Zijn boodschap van liefde laten horen in deze wereld!

 

 

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,

om uw lichamen aan God

te wijden  als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

 

Romeinen 12:1

 

???