De rechterhand van de Heer wordt vaak genoemd in de Bijbel. Het is de hand van:

- Kracht (Exodus 15:6 // Uw rechterhand, HEERE, heerlijk door kracht, Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand.), (Psalm 118:15 // De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden.)

- Verlossing en redding (Psalm 17:7 // Maak Uw gunstbewijzen wonderbaar, Verlosser van hen die voor tegenstanders schuilen bij Uw rechterhand), (Psalm 44:4 // Want niet met hun zwaard hebben zij het land verworven, niet hun arm heeft hen gered, maar Uw rechterhand en Uw arm en het licht van Uw aanschijn, omdat Gij in hen een welbehagen had.), (Psalm 60:7 // Verlos door Uw rechterhand en antwoord ons.)

- Zegen (Mattheus 25:34 // Dan zal de Koning zeggen tot hen die aan Zijn rechterhand zijn: Komt, gezegenden van Mijn Vader...)

- Bescherming (Psalm 139:10 // ...ook daar zal Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.)

- Ondersteuning (Psalm 18:36 // ...Uw rechterhand ondersteunde mij, Uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.), (Psalm 63:9 // Uw rechterhand ondersteunt mij.) (Jesaja 41:10 // ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.)

- Liefde: Zijn meest geliefde krijgt de plaats aan Zijn rechterhand! (Markus 16:19 // De Heer Jezus dan, nadat Hij tot hen had gesproken, werd opgenomen in de hemel en ging zitten an de rechterhand van God.), (Psalm 16:11 // ...lieflijkheid is in Uw rechterhand, voor eeuwig.), (Psalm 45:10 // Koningsdochters zijn onder Uw voorname vrouwen; de koningin staat aan Uw rechterhand, in het fijne goud van Ofir.)

 

 

 

 

...ook daar zal Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.

 

Psalm 139:10

 

???