De Here God is de Ontwerper van alle dingen.

Toen er nog helemaal

niks was heeft de Here

God besloten om de hemel en de aarde en alles wat hierop leeft te maken.

 

 

 

 

 

 

Genesis 1:1

 

In het begin schiep God

de hemel en de aarde.

 

 

 

 

Psalm 33:6

 

Door het Woord van de

HEERE is de hemel gemaakt...

 

 

 

Psalm 33:9

 

Want Hij spreekt

en het is er,

Hij gebiedt

en het staat er.

 

Kolossers 1:15-17

 

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare........... alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

 

 

 

Hebree├źn 3:4

 

Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.