Maar vraag toch het gedierte, en het zal u onderrichten; het gevogelte des hemels, en het zal u inlichten. // Job 12:7

 

De specht leeft op plaatsen waar bomen zijn. Hij zoekt... Hij klopt... Hij wil zó graag gaan wonen in het hart van een boom. Maar hij kan alleen binnenkomen in zacht hout, het liefst in het zachte hout van een dode boom. Hier maakt hij zijn huis en legt nieuw leven in het hart van die boom.

Zoals een specht op zoek is naar een boom om in te wonen, zo is ook de Here Jezus op zoek naar harten van mensen (Openbaring 3:20 // Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden en hij met Mij.). Hij wil zo graag in ons hart komen wonen, maar in een hard hart kan Hij niet binnenkomen. Hij kan alleen binnenkomen als jij bereid bent om te sterven, om niet meer hard te zijn, niet meer voor jezelf te leven, maar alleen nog voor de Heer. (Johannes 12:25 // Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven.) Alleen dan kan Hij binnenkomen, woning maken en Zijn nieuwe, hemelse leven in je hart brengen!

 

Galaten 2:20 // Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij: en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

 

Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij: en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

 

Galaten 2:20

 

???