De Bijbel, het Woord van God, wordt een Spiegel genoemd (Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is,  in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. // Jakobus 1:23-25).

In een gewone spiegel zie je jezelf alleen aan de buitenkant. Je ziet alleen je tijdelijke leven. Maar de Bijbel is een Spiegel voor je eeuwige leven. Het is dat nieuwe leven, dat in je hart begint en als het groeit ook aan je buitenkant te zien is. Het is dàt leven, waarvan de Here Jezus het Voorbeeld is voor mensen die Hem willen volgen (Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen // 1 Petrus 2:21).

De Here Jezus wordt Zelf ook ‘het Woord’ genoemd (Johannes 1:1,14). Zijn leven is die Spiegel voor ons. Als wij ons oog op Hem gericht houden, dan kunnen we Hem volgen en daardoor zullen we op Hem gaan lijken als Zijn spiegelbeeld.

 

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer in een Spiegel zien, veranderen naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Here bewerkt wordt. // 2 Korinthe 3:18.

 

Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer in een Spiegel zien, veranderen naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Here bewerkt wordt.

 

2 Korinthe 3:18.

 

???