Jezus Christus was een Timmerman (Mattheus 13:55, Markus 6:1-6). Een timmerman bouwt en repareert. Om te bouwen is geduld en vakmanschap nodig, maar iedereen kan vernielen. Jezus Christus is de bouwer, maar Satan de vernieler (Johannes 10:10). Satan verleidt tot zonde. Zonde vernielt lichamen, gezinnen, gemeenten en naties. Vernielen gaat snel, maar bouwen kost tijd en geduld. Een timmerman kent zijn materiaal, weet waarvoor het geschikt is en hoe hij dit kan bewerken en onderhouden. Hij zoekt een stuk hout, heeft hier een plan mee en gaat dit plan rustig en geduldig uitvoeren. En wie krijgt de eer van een mooi timmerwerk? De timmerman!

God zag ons, Hij kent ons helemaal, Hij houdt van ons en heeft plannen met ons (Jeremia 29:11). Hij wil zo graag geduldig aan ons werken, ons repareren en opbouwen; zodat we mooi en bruikbaar worden tot Zijn eer. Hij weet welke gereedschappen Hij op welk moment moet inzetten. Net als een beeldhouwer haalt Hij alles weg wat niet hoort bij Zijn plan. Opdat Christus gestalte in u krijgt // Galaten 4:19!

Om dit mogelijk te maken liet De Schepper van hemel en aarde (Johannes 1:3, Kolosenzen 1:16-17) Zich vast timmeren aan een houten kruis (1 Petrus 2:24) en stierf daar voor onze zonden (Galaten 3:13). Je hoeft nu niet meer doelloos door het leven te zwalken. Geef je gewoon over aan de Timmerman en laat Hem Zijn plan met jou vervullen!

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen // Efeze 2:10.