De Here God wees ons Zelf de Weg terug naar Hem.

Om onze relatie met Hem te herstellen heeft Hij Zijn eigen Zoon gegeven om te sterven aan het kruis voor onze zonden.

 

 

Johannes 3:16

 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

 

 

 

 

 

Johannes 14:6

 

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

 

Filipenzen 2:6-8

 

Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en... >>>

 

 

>>> ...aan de mensen gelijk te worden.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

 

 

 

Efeze 2:1

 

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden...

 

 

Efeze 2:12

 

U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen.

 

 

 

 

 

1 Johannes 4:10

 

Hierin is de liefde,

niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.