Zonde is je doel missen.

Helaas willen alle mensen eerst proberen om voor zichzelf te leven, zonder de Here God. Maar al snel ontdek je dat als je alleen voor de aarde leeft, dit zinloos is.

Het is doelloos, er mist iets! En dat is de Here God in je leven!

 

 

 

Psalm 51:7

 

Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

 

 

 

 

Romeinen 3:23

 

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God...

 

 

 

 

Romeinen 5:12

 

Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.