Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam des Heren geloofd. // Psalm 113:3

 

Een zonnebloem volgt de zon, elke dag weer. 's Morgens kijkt zij naar het oosten. De hele dag blijft zij op de zon gericht en draait zij mee. ’s Avonds kijkt zij naar het westen. Zo groeit en bloeit zij tot eer van haar Schepper.

Als wij onze blik richten op 'de Zon', de Here Jezus (het Licht van de wereld) en Hem volgen, zal ook ons leven zijn tot lof en eer van onze Schepper!

 

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei:  Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. // Johannes 8:12

 

 

 

Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt,

zal beslist niet in de duisternis wandelen,

maar zal het licht

van het leven hebben.

 

Johannes 8:12